Okan TAYŞİ

Okan TAYŞİ

26 Mayıs 2017 01:00:00

Psikolojimiz Sağlıklımı?

İnsanoğlu için her şeyden önemlisi sağlık denir her zaman, her muhabbete konu olmuştur sağlığın önemi özellikle de sağlığını kaybeden bireyler tarafından daha da iyi bilinir sağlığın kıymeti. Sağlık denince aklımıza ilk olarak fizyolojik sağlığımız gelir. Ancak sağlıklı birey, ruh ve beden bütünlüğünü dengeleyebilen ve topluma yansıtabilen bireydir. Kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması durumudur. Anlayacağımız üzere, sadece fiziksel sağlığımızın normal olması birey için yeterli değildir aynı zaman da psikolojimizin de normal ve sağlıklı olması birey için çok önemlidir.

Peki nedir psikolojik sağlıklılık; Psikolojik yönden sağlık, bireyin beklenmedik bir durumla karşılaşmasında duyguları ve verdiği olumlu/olumsuz yanıtları ve geliştirdiği başa çıkma ile duruma ve çevresine gösterdiği uyum yeteneğidir. Sağlığın zihinsel açıdan göstergesi; kişinin mutluluk, doyum, huzursuzluk durumu, benzerliğini ve gerçekleri doğru algılama, çevre hakimiyeti, samimi olma ve sorun çözümleme yetenekleri olarak sıralanabilir.Kişinin kendisi ile uyumlu olması yani kişi neyse onu ortaya koyması, çıkarcı davranmaması ve kişinin davranışlarının kendisiyle tutarlı olmasıdır genel anlamda ancak tek bir kriteri yoktur sağlıklı olmanın. Mesela; kişinin kendine güveni olmalıdır, sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir. Kişi kendini görebilmeli,olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönlerini de bilmeli ve özeleştiri yapabilmelidir. Karşılaştığı güçlüklerde başvuracağı bir gücü olmalı ve bu güçlüğe uyma esnekliği gösterebilmelidir. Bağımsız olarak girişimler yapabilmeli, toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu kazanmış olmasıdır. Böylelikle birey kendisinin değerli olduğunu hissedebilir. Kişi, sadece fiziksel açıdan değil, psikolojik açıdan da sağlığına dikkat etmelidir. Mesela, görünürde hiçbir şeyimiz yok ancak içten içe yaşadığımız stres, kaygı, ait ol(a)mama gibi olumsuz duygular bizi zamanla görünür şekilde de sağlıksız yapar. Bunun içindir ki; ilk olarak psikolojimizi bozacak, bizi stres ya da kaygılı davranışlara yol açacak davranışlardan uzak durmamız gerekir.

Maslow ise psikolojik sağlığı temel ihtiyaçlarımızın karşılanması ile sağlanacağını söylemiştir. Gerçeği yeterli ölçüde algılamak, gerçekle rahat ilişki kurabilmek, doğayı, kendini ve diğer insanları olduğu gibi kabul etmek, içinden geldiği gibi davranabilmek, daha derin kişiler arası ilişkiler kurabilmek, yalnız kalabilme ve kendi başına düşünme gücüne sahip olmak, günlük yaşamla ilgili coşkuyu yaşayabilmek, insanlara karşı sempati ve saygı duyabilmek, demokratik bir kişilik yapısına sahip olmaktır. Sonuç olarak, psikolojik sağlığımızın normal olması yeme, içme, nefes alıp verme gibi temel ihtiyaçlarımızın tatmin edilmesi ile sağlanır. Sağlığınıza dikkat edin, görüşmek üzere  

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları