Düzensiz Fiil Ne Demektir?

Düzensiz Fiil Ne Demektir?

Düzensiz Fiil Ne Demektir?

İngilizcede fiil çekimleri irregular ve regular verbs olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım fiil çekimini nasıl yapacağımıza göre değişen kurallardan oluşur. Düzenli fiillerde fiil yalnızca -d/-ed/ied takısı alır. Öte yandan, İngilizcede düzensiz fiiller “irregular verbs” olarak adlandırılmaktadır. Irregular verbs yani düzensiz fiiller, past tense ve present perfect tense zamanlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Regular verbs’ün aksine, irregular verbs kuralsız bir biçimde -ed, -d , -ied ekleri almadan, tamamen başka bir sözcüğe bürünmektedir.

Irregular verbs tablosu şu şekildedir:

 

V1
Base Form

V2
Past Simple

V3
Past Participle

awake

awoke

awoken

be

was, were

been

beat

beat

beaten

become

became

become

begin

began

begun

bend

bent

bent

bet

bet

bet

bid

bid

bid

bite

bit

bitten

blow

blew

blown

break

broke

broken

bring

brought

brought

broadcast

broadcast

broadcast

build

built

built

burn

burned or burnt

burned or burnt

buy

bought

bought

catch

caught

caught

choose

chose

chosen

come

came

come

cost

cost

cost

cut

cut

cut

dig

dug

dug

do

did

done

draw

drew

drawn

dream

dreamed or dreamt

dreamed or dreamt

drive

drove

driven

drink

drank

drunk

eat

ate

eaten

fall

fell

fallen

feel

felt

felt

fight

fought

fought

find

found

found

fly

flew

flown

forget

forgot

forgotten

forgive

forgave

forgiven

freeze

froze

frozen

get

got

got (sometimes gotten)

give

gave

given

go

went

gone

grow

grew

grown

hang

hung

hung

have

had

had

hear

heard

heard

hide

hid

hidden

hit

hit

hit

hold

held

held

hurt

hurt

hurt

keep

kept

kept

know

knew

known

lay

laid

laid

lead

led

led

learn

learned or learnt

learned or learnt

leave

left

left

lend

lent

lent

let

let

let

lie

lay

lain

lose

lost

lost

make

made

made

mean

meant

meant

meet

met

met

pay

paid

paid

put

put

put

read

read

read

ride

rode

ridden

ring

rang

rung

rise

rose

risen

run

ran

run

say

said

said

see

saw

seen

sell

sold

sold

send

sent

sent

show

showed

showed or shown

shut

shut

shut

sing

sang

sung

sink

sank

sunk

sit

sat

sat

sleep

slept

slept

speak

spoke

spoken

spend

spent

spent

stand

stood

stood

stink

stank

stunk

swim

swam

swum

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

tell

told

told

think

thought

thought

throw

threw

thrown

understand

understood

understood

wake

woke

woken

wear

wore

worn

win

won

won

write

wrote

written

 

 

 

Düzensiz Fiiller Neden Öğrencilerin Aklını Karıştırır?

Düzensiz fiiller öğrencilerin aklını karıştıran konulardan bir tanesidir. Fiilin 1. Halini 2. Hale çevirirken, düzenli fiillerde hiç zorluk yaşamayan öğrenciler, düzensiz fiilleri gördüğünde zorlanır. Öğrencilerin düzensiz fiillerde zorlanmasının sebebi, bunun bir mantığa dayalı olmamasıdır. Kimi zaman fiilin 3. Hali de 1. Hali de aynı kalırken, kimi zaman sözcükler tamamen değişir. Örneğin “bet” fiilinin v1, v2 ve v3 hali değişmeyip “bet / bet / bet” olarak kalırken, “break” fiili “break / broke / broken” olarak üç ayrı şekilde çekim alır.

 

Düzensiz Fiillerin İngilizcedeki Nedeni Nedir?

Düzensiz fiillerin çoğu Eski İngilizce’den ve “regular conjugation” denen sistemin değişmesinden gelmektedir. 1991’de yapılan bir çalışmaya göre, Amerikan İngilizcesinde düzenli fiiller %90’ı bulurken, İngiliz İngilizcesinde bu oran %69’dur. İngilizcede zamanla bazı fiiller değişirken, bazıları da eski formunu korumuştur. Bir fiil ne kadar sık kullanılırsa, düzensiz fiil olma ihtimali de o kadar artmıştır. Bunun sebebi düzensiz şekillerinin söylenişte daha kolay olmasıdır. Tıpkı “be, was, were, been” gibi.

İngilizce Düzensiz Fiiller Nasıl Öğrenilebilir?

İngilizcede düzensiz fiillerin bir kuralı yoktur, bu yüzden de hatırlaması zordur. Irregular fiilleri daha kolay hatırlamak için kendinizce eğlenceli metotlar geliştirebilirsiniz örneğin;

  1. Çekimlenme açısından birbirine benzeyen fiilleri beraber ezberleyebilirsiniz. Örneğin, breed, bred ve shoot, shot fiilleri yapısal olarak birbirlerine benziyorlar, değil mi?
  2. Fiilleri tüm tense’leriyle beraber öğrenin, böylece tek tek ezberlemek zorunda kalmazsınız ve sizin için daha kolay olur. Örneğin bir fiilin yalnızca 1. Halini öğrendiğinizde, 2. Ve 3. Hali düzensiz fiilse daha çok zorlanacaksınız. Bu yüzden yukarıda verdiğim tabloya bakarak fiilleri v1, v2, v3 olacak şekilde beraber ezberlemekte fayda var.
  3. Cümle şeklinde ezberleyin, böylece daha kolay hatırlarsınız. Örneğin “I have been there.” cümlesini ele alalım. Bu cümlede “be” fiilinin present perfect tense ile “been” olduğunu öğrenmiş olduk. Böylece bu cümleyi aklımıza getirdiğimizde nerede kullanıldığını da hatırlayacağız.

Haber Merkezi
22.04.2021

Yorum yap

Diğer Haberler