ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

7 Mayıs 2021 09:43:00

LEASİNG İLE ALINAN MAKİNALAR İÇİN YATIRIM TEŞVİKTEN NASIL YARARLANILABİLİR ?

   Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına verilen bir özelge talep formunda;

A-Finansal kiralama yoluyla temin edilen makina ve teçhizat için indirimli kurumlar vergisine tabi yatırım harcaması tutarının tespitinde, Finansal Kiralama Sözleşmesi gereğince toplam finansal kiralama bedeli mi, yoksa sadece "260-HAKLAR” hesabında takip edilen tutar mı dikkate alınak?

B-Finansal kiralama sözleşmesinin devam ettiği sürede döviz cinsinden yapılan sözleşmeler sonucu oluşacak kur farkları, indirimli kurumlar vergisine tabi yatırım harcamasının tespitinde  dikkate alınır mı?

Konularında görüş talep edilmiştir.                                                         

  A-20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/1 seri no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında ise "Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir." açıklaması yer almıştır.                        Bu hüküm ve açıklamalara göre; yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla temin edilen makina ve teçhizata ilişkin olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde tespit edilen ve 260-HAKLAR”"hesabında yer alan tutarın dikkate alınması gerekir.                                                                                             B-Finansal kiralama sözleşmelerinin devam ettiği sürede döviz cinsinden yapılan sözleşmeler sonucu oluşacak kur farkları indirimli kurumlar vergisine esas olan yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecektir. Bu nedenle, indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından yatırıma katkı tutarının tespitinde yatırımın tamamlanması halinde ilgili Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılırken kabul edilen vergi indirimine esas toplam yatırım harcaması tutarı dikkate alınır.   

Kaynak

                                                                           

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları