SAĞLIK KÖŞESİ

SAĞLIK KÖŞESİ

27 Temmuz 2021 00:18:00

ÇOK KESİTLİ BILGISAYARLI TOMOGRAFİ İLE KALP ANJİYOGRAFİSİ

Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Radyoloji Uzmanı

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Öğr. Gör.

 Kalbi besleyen damar (koroner arter) ile ilgili hastalıklar, ölümle sonuçlanan hastalıkların en önde gelen nedenidir. Bu da koroner hastalıkların erken tanı ve tedavisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Hipertansiyon, sigara, hiperkolesterolemi, diyabet, obezite, stres ve genetik faktörler, koroner arter hastalıklarındaki risk faktörlerini oluşturur. 

Koroner hastalıklarının tanısı, kasık veya koldan kateter kullanılarak anjiyografi yoluyla yapılabildiği gibi koldan damar yoluyla ilaç (opak madde) verilerek, çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazları ile noninvaziv olarak da gerçekleştirilir.

 

Kateterli anjiyografi tanıda daha yüksek doğruluğa, işlem sırasında balon anjiyoplasti ve stentleme gibi tedavi olanaklarına sahip olmakla birlikte sadece damar içerisini göstermektedir.

 

BT KORONER ANJİYOGRAFİNİN AVANTAJLARI

 

BT cihazları ile yapılan anjiyografide elde edilen çok sayıda ince kesit ve 3 boyutlu görüntüler ile damar içi, damarları tıkayan yağ plakları-kalsiyum birikimi ve oluşturduğu darlıklar, damarların doğuştan gelen anomalileri, aort kapakçıkları ve aort anevrizmaları (balonlaşma), kalp odacıkları ayrıntılı görüntülenmektedir. Ayrıca, by-pass greftlerinin kontrolü, koroner stentlerin lümen açıklığının takibi de başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

 

BT koroner anjiyografi klasik anjiyografiye kıyasla daha hızlı ve daha kolay bir yöntemdir ve hastaların tetkik sonrası hastanede yatmalarına gerek kalmaz.

 

BT KORONER ANJİYOGRAFİSİ İÇİN YAPILACAK HAZIRLIK

BT koroner anjiyografisi için hazırlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

  - İşlem öncesi verilecek ilaca bağlı bulantı kusma olmasın diye 3-4 saat açlık,

   - Yakın tarihli böbrek fonksiyonlarını gösteren kan tahlili,

   - Ciddi alerji öyküsü olanlarda opak madde alerjisi yönünden değerlendirme yapılması.

 

BT KORONER ANJİYOGRAFİ İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?

İncelemeye hastaya işlem ile ilgili bilgilendirme verilmesi, koldan damar yolu açılması ve iyi görüntü elde etmek için nefes tutma egzersizi yaptırılmasıyla başlanır. İki aşamada gerçekleştirilen

BT koroner anjiyografi incelemesi şu iki aşamada gerçekleştirilir:

  1. Koroner arterlerde kalsiyum birikimine (damar sertliği) yönelik ilaçsız 5 saniyelik görüntüleme,
  2. Anjiyografik görüntülemeye yönelik EKG eşliğinde kalp hızı takibi ile toplardamara ilaç verilerek 8 – 10 saniye kadar bir nefes tutmayla inceleme tamamlanır.”

 

BT KORONER ANJİYOGRAFİSİ KİMLERE YAPILIR?

 - Göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi koroner arter hastalığı şikâyetleri olanlar,

 - Koşu-efor testi şüpheli olanlar,

 - Ailesinde yoğun şekilde kalp hastalığı olanlar,

 - Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, yoğun stres gibi damar hastalığı için risk faktörleri olanlar,

 - Koroner arterlerinde by-pass yapılan veya stent takılan hastaların takip ve kontrollerinde.

 

BT KORONER ANJİYOGRAFİSİ İÇİN KISITLAMALAR NELERDİR?

Nefes tutması tamamen olanaksız hastalarda ve radyasyondan dolayı hamilelikte inceleme yapılmaması gerekir. Sınırda böbrek fonksiyon bozukluğu ve anaflaktik ilaç alerjisi olanlar ise doktorun ön değerlendirmesi ve gerekli tedaviler yapılarak gerçekleştirilebilir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları