ADIN ADI

 Kendimimar
Kendimimar

Edebiyat dünyamızda adını değiştirenlerin listesi pek kabarık... Kimi gerçek adını gizlemek istemiş, kimi adında değişiklik yapmış, kimi yeni ad eklemiş, kimi büsbütün kısaltmış...

İşte o yazarların listesi…

- Yaşar Kemal, nüfustaki soyadını hiçbir zaman kullanmadı: Üstadın soyadı Göğceli idi…

- Orhan Kemal'in asıl adı, Raşit Öğütçü idi…

- Fakir Baykurt'un asıl adı, Tahir Baykurt'tu. İlk yazılarını yayımlayan bir dergide yanlışlıkla Tahir, Fakir olmuş; o da bu adı benimsemişti…

- Tevfik Fikret'in asıl adı Mehmet Tevfik'ti.

- Ümit Kaftancıoğlu'nun gerçek adı Garip Tatar.

- Tarık Dursun K.'nın soyadı Kakınç'tı; ama o yazılarında yalnızca K. olarak kullandı...

- Aziz Nesin'in asıl adı Mehmet Nusret…

- Cemal Süreya'nın, nüfusa kayıtlı adı, Cemalettin Seber…

- Cahit Külebi de Külâbî olan soyadını Külebi yapma gereğini duymuştu…

- Metin Eloğlu'nun asıl adı Mehmet Emin'di…

- Memduh Şevket Esendal, adını kısaltarak eserlerini imzaladı: M.Ş. E.

- Muzaffer Hacıhasanoğlu'nun bir de yedek adı vardı, yazılarında kullandığı: Muzaffer Doluca.

- Halikarnas Balıkçısı, malum, Cevat Şakir Kabaağaçlı...

- Ali Kaptanoğlu ise, Attilâ İlhan'ın yedek adıydı.

- Refik Halit Karay da, bir dönem Kirpi adının arkasına gizlenerek yazmıştı.

- Kâtip Çelebi'nin asıl adı Mustafa idi.

- Mehmed Kemal, Kurşunlu soyadından uzak dururdu yazılarında.

- Nezihe Meriç, ilk yazılarında N.Ufuk imzasını kullanırken, sonradan Nezihe Meriç'e döndü… Eşi Salim Şengil'in soyadını, yazdıklarında hiç kullanmadı...

- Muallim Naci'nin asıl adı Ömer'di…

- Urfalı Yusuf Nâbî, şiirlerini yalnızca Nâbî diye imzaladı…

- Nef'î'nin de asıl adı Ömer…

- Nesimî'nin asıl adı İmadettin…

- Nev'î'nin asıl adı Yahya…

- Sabahattin Ali'nin soyadı Alı… Soyadı yasası çıktığında, nüfus memuru, Ali soyadına itiraz ettiği için, i'nin noktasını atarak soyadını Alı yapmıştı…

- Adnan Özyalçıner'in soyadı daha yalın bir sözcük: Çelik...

- Mehmet Seyda da soyadını hiç kullanmayanlardandı… Soyadı ise Çeliker… Üstadın bir de yedek adı vardı elbet. Ömer Sakıp...

- Süleyman Nazif, İbrahim Cehdi adının ardına gizlenerek yazmıştı...

- Vedat Türali'nin asıl adı, Abdülkadir Pirhasan…

- Cahit Uçuk'un asıl adı Cahide idi… Soyadı da Uçuk değil, Üçok. (Bahriye Üçok'un yakın akrabası) Çocukluk yıllarında babası onu Cahit diye çağırırdı…

Dönemin ünlü yazarı Hüseyin Cahit'i pek sevdiği için... Cahide büyüyüp yazar olunca, babasının taktığı erkek adını benimseyecekti. Tabii soyadını da değiştirerek...

- Füruzan'ın ilk hikâyelerindeki adı, soyadı Füruzan Yerdelen'di. Sonra karikatürist Turhan Selçuk'la evlenince Füruzan Selçuk oldu. Boşandıktan sonra da yalnızca Füruzan...

- Demirtaş Ceyhun'un asıl adı, Demirtaş Göbekli idi. Evleneceği kız bu soyadını almak istemeyince, kendisi kızın soyadını aldı: Ceyhun.

- A. Kadir'in asıl adı Abdülkadir Meriçboyu idi.

- Aka Gündüz, Enis Avni olarak nüfusa kayıtlı idi.

- Andelip'in gerçek adı, Mahmet Esat idi.

- Halis Acarı, Asım Bezirci'nin takma adıydı. Kendi gerçek adına dönüşü, 1960 tarihinden sonradır.

- Nevzat Çorum, Yusuf Atılgan'ın takma adıydı.

- Bâkî'nin asıl adı Mahmut'tu.

- Muhip Atalay, Ahmet Muhip Dıranas'ın takma adı.

- Hasan Deniz ise, Hasan İzzettin Dinamo'nun ardına gizlendiği bir addı…

Not: Necati Güngör hocamın derlemesidir… Emeğine sağlık diyorum…

- Gaziantep Pusula Gazetesi, Kendimimar tarafından kaleme alındı
https://www.gazianteppusula.com/makale/10238612/kendimimar/adin-adi