Yolumuzu anlamlandıran atasözleri

Adil Kılıçaslan
Adil Kılıçaslan

Yazılarımla bundan sonra karşılaşacaksınız.

Yazılarım yaşama dair ve birlik içinde hareketin yarattığı faydaların hayatımıza etkisi üzerine olacaktır.

Politikaya bulaşmam, yazılarım daha iyi yaşam için karşılaşılan sıkıntıların çözüm yolu için çözüm yöntemleri olacaktır.

Başlangıç yazımda atasözlerimizden bahsedeceğim. Atasözlerimiz sloganlarımızdır. Sayfalar dolusu yazmak yerine bir cümle ile çözümü anlatmaktır.

Her ağacın meyvesi olmaz

Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür. Dıştan başarılı, üretken gibi görülen herkes gerçekte öyle olmayabilir.

Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz

Emeksiz, çabasız verim düşünülemez. Hakkını vererek işini yapmayan, işinin gereklerini yerine getirmeyen kişi, o işten verimli bir sonuç alamaz.

Dağ, ovanın süt anasıdır

Ticareti besleyen, üretim kaynaklarıdır. Ovalara gelen sular dağlardan akıp gelen sulardır. Ticareti besleyen, ticari hareketliliği sağlayanda üretim kaynaklarıdır.

Nerde hareket orda bereket:

Hareket olan yerde bolluk olur. Çünkü orada devamlı iş, çalışma ve üretim vardır. Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil, bolluktan söz edilir ancak.

İnsan yapısal olarak baktığımızda hareket etmesi için yaratılmıştır. Canlı tanım olarak, hareketli, hayat dolu, dinamik demektir. Hareketsizlik, tembellik ve uyuşukluk insan ve bir topluluk için mutsuzluk, huzursuzluk kaynağıdır.

Laf ile peynir gemisi yürümez:

Bir kimsenin kendini övmesi ile gereken işte gereken sonuçlar alınmaz. Konuşma ile bir şey olmaz icraat önemlidir. Kişinin kendisinin övgüsü ile gereken işte gerekli sonuçlar elde edilemez.

Konuşma hiçbir şey değildir, eylem önemlidir.

Damlaya damlaya göl olur:

Her çok azdan olur. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey hor görülmemelidir, bunların önemi bilinmeli, çarçur edilmemelidir.

Azar azar olagelen şeyler birikerek önemli bir niceliğe ulaşacağı için küçümsenmemelidir. Küçük şeyler değersiz görülmemeli, önemi bilinmeli, boş yere harcanıp tüketilmemelidir. Çünkü küçük şeylerin biriktirilmesiyle büyük bir varlık oluşur.

Küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler. Yağmur damlaları küçük derecikleri, derecikler çayları, çaylar ırmakları, ırmaklarda gölleri ve denizleri meydana getirir. Küçük şeyler birike birike büyük varlıklar oluştururlar.

Küçük şeylerin önemini bilmeli, onları çarçur etmemeliyiz. Küçük küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler.

Saygılarımla,

Adil Kılıçaslan

Endüstri Mühendisi

- Gaziantep Pusula Gazetesi, Adil Kılıçaslan tarafından kaleme alındı
https://www.gazianteppusula.com/makale/10321045/adil-kilicaslan/yolumuzu-anlamlandiran-atasozleri